Provoz v době epidemie koronaviru

Vážení návštěvníci HANGARU,

pro zajištění bezpečnosti Vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás po dobu trvání omezeného provozu prosíme o dodržování následujících hygienických pravidel, která jsme dočasně zavedli do provozního řádu: 

 1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.
 2. Svoji venkovní obuv či jiné osobní věci můžete v případě potřeby umístit do své sportovní tašky, kterou Vám uschováme a pohlídáme.
 3. Nezapomeňte, že při pobytu u nás je zatím třeba mít zakrytá ústa a nos, jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. roušku.
 4. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.
 5. Při vstupu do lezeckého centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce. A to jak před lezením, tak i po něm.
 6. Prosíme využívejte dočasně výhradně tekuté magnesium, ve kterém je vysoká koncentrace alkoholu a slouží tak, jako účinná desinfekce rukou i chytů!!
 7. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, ale pouze v balené podobě. Pivo, kávu a dorty Vám připravíme, ale musíte si je vzít s sebou mimo prostor stěny.
 8. Dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.
 9. Před i po použití cvičebních pomůcek jako činka, hrazda, kruh či bradla použijte dezinfekční prostředky.
 10. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost. Snažte se chodit po jednom.
 11. Vzhledem k tomu, že budeme halu permanentně provětrávat, prosíme o nevypínání větráků a nezavírání světlíků a velkých nákladních vrat. S tímto také může být spojena nižší teplota v hale, tak tomu zkuste přizpůsobit své oblečení.
 12. V případě kurzů, skupinových lekcí a dětského oddílku je stanoven maximální počet na lekci v počtu 8 lidí plus instruktor.
 13. Maximální počet návštěvníků v jednu chvíli se budeme snažit regulovat tak, ať jsou splněny podmínky dodržování bezpečnostní vzdálenosti mezi jednotlivými lidmi.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

Dodatek k provoznímu řádu – opatření proti šíření onemocnění Covid-19

12/01/2020

Na stěně stále platí provozní řád lezecké stěny HANGAR.

Vstupem na stěnu lezec potvrzuje souhlas s tímto dodatečným provozním v řádem souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. V případě konfliktu provozního řádu a dodatku platí pravidla, uvedená v tomto dodatku.

I. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.listopadu 2020 č. 1262 o změně stavu stupně ohrožení protiepidemického systému PES na 3. Stupeň je možné sportovní provozy – fitness centra otevřít dle následujících podmínek.

 1. Provozovat lze venku i uvnitř.
 2. Dodržování rozestupů, minimálně 2 m mezi osobami. Uvnitř maximální kapacita 1 osoba na 15 m2,
 3. skupinové aktivity max. 10 osob. Šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření. Individuální trénink v min. odstupech 2 m, s výjimkou klient/trenér, zákaz fyzické interakce,
 4. skupinové lekce max. 9+1 při současném dodržení min. odstupu 2 m.
 5. Všichni klienti by měli ve všech prostorách lezecké stěny udržovat rozestupy alespoň 2 m.
 6. Vstup je umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest a klient je povinen jej používat po celou dobu pobytu na stěně.
 7. Klient provede dezinfekci rukou před vstupem na sportoviště. Dezinfekce je umístěna u vstupu do prostor stěny.
 8. Klient provede dezinfekci rukou před odchodem ze sportoviště. Dezinfekce je umístěna u východu z prostor stěny.
 9. U stolů bistra je možné sedět v maximálním počtu 4 osob.
 10. Žádáme hosty, aby se v šatnách zdržovali co nejkratší dobu.

II. Opatření provozovatele lezecká stěna HANGAR Brno nad rámec výše uvedeného usnesení usnesení vlády ČR.

 1. Po celou dobu otevření vnitřní lezecké stěny bude zajištěno maximální možné větrání vnitřní lezecké stěny v souladu s ročním obdobím.
 2. Lezecké vybavení z půjčovny bude vždy po vrácení dezinfikováno a použity až následující den.
 3. Ve všech prostorech lezecké stěny jsou umístěny nádoby s dezinfekcí pro průběžné použití.
 4. Předpokládaná kapacita plochy sportoviště na 15 m čtverečních/osoba je k obvyklému provozu dostatečná, v případě překročení kapacity si provozovatel vyhrazuje právo nevpustit do prostor stěny další návštěvníky. Aktuální počet volných míst můžou všichni návštěvníci sledovat na online semaforu na našich webových stránkách www.hangarbrno.cz

III. Doporučení provozovatele lezecké stěny HANGAR Brno.

 1. Žádáme naše klienty, aby šli na stěnu pouze v případě, že se cítí zcela zdrávi, nemají zvýšenou tělesnou teplotu a nejsou si vědomi, že by byli v uplynulých 10ti dnech v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19.
 2. Pokud je to možné využijte k návštěvě lezecké stěny dopolední hodiny, kdy lze předpokládat nižší návštěvnost stěny. O stavu návštěvnosti v jednotlivých hodinách se můžete vždy informovat na online semaforu na našich webových stránkách www.hangarbrno.cz
 3. Před každým nástupem do cesty nebo boulderu doporučujeme všem klientům provést dodatečnou dezinfekci rukou. Dezinfekci lze provést prostředky, které zajišťuje provozovatel stěny, nebo lépe použit tekuté magnesium s obsahem lihu.
 4. Pro bezpečné dodržení minimálního odstupu 2 m nastupujte do cest ideálně ob jednu linii.