fbpx

Dodatek k návštěvnímu řádu – COVID-19

Dodatek k provoznímu řádu – opatření proti šíření onemocnění Covid-19.

17/05/2021

Na stěně stále platí provozní řád lezecké stěny HANGAR.

Podpisem lezec potvrzuje souhlas s tímto dodatečným provozním v řádem souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. V případě konfliktu provozního řádu a dodatku platí pravidla, uvedená v tomto dodatku.

I. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 10.května č. 448 je možné sportovní provozy – fitness centra otevřít dle následujících podmínek:

 1. Provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupní veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18.
 2. Dodržování rozestupů, minimálně 2 m mezi osobami.
 3. Šatny a sprchy jsou uzavřeny.
 4. Všichni klienti by měli ve všech prostorách lezecké stěny udržovat rozestupy alespoň 2 m.
 5. Vstup je umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest a klient je povinen jej používat po celou dobu pobytu na stěně.
 6. Klient provede dezinfekci rukou před vstupem na sportoviště. Dezinfekce je umístěna u vstupu do prostor stěny.

II. Opatření provozovatele lezecká stěna HANGAR Brno nad rámec výše uvedeného usnesení usnesení vlády ČR.

 1. Po celou dobu otevření vnitřní lezecké stěny bude zajištěno maximální možné větrání vnitřní lezecké stěny v souladu s ročním obdobím.
 2. Lezecké vybavení z půjčovny bude vždy po vrácení dezinfikováno a použity až následující den.
 3. Ve všech prostorech lezecké stěny jsou umístěny nádoby s dezinfekcí pro průběžné použití.

III. Doporučení provozovatele lezecké stěny HANGAR Brno.

 1. Žádáme naše klienty, aby šli na stěnu pouze v případě, že se cítí zcela zdrávi, nemají zvýšenou tělesnou teplotu a nejsou si vědomi, že by byli v uplynulých 10ti dnech v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19.
 2. Pokud je to možné využijte k návštěvě lezecké stěny dopolední hodiny, kdy lze předpokládat nižší návštěvnost stěny. O stavu návštěvnosti v jednotlivých hodinách se můžete vždy informovat na online semaforu na našich webových stránkách www.hangarbrno.cz
 3. Před každým nástupem do cesty nebo boulderu doporučujeme všem klientům provést dodatečnou dezinfekci rukou. Dezinfekci lze provést prostředky, které zajišťuje provozovatel stěny.